Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
Reposted fromshakeme shakeme viatalarcio talarcio
yourheartbeat
0278 9e77 390
Reposted fromretaliate retaliate viaLusia Lusia
yourheartbeat
5605 5931 390
Reposted fromexistential existential viabadblood badblood
yourheartbeat
Świat bez miłości jest martwym światem i zawsze przychodzi godzina, kiedy człowiek zmęczony błaga o twarz jakiejś istoty i o serce olśnione miłością.
— Albert Camus "Dżuma"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaunusual unusual
yourheartbeat
Wygląda na to, że każde pokolenie musi przeżyć swoją wojnę.
— Krystyna Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
yourheartbeat
Reposted fromshakeme shakeme viaanastasie anastasie
I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink viaczekajska czekajska
yourheartbeat
Nie kochasz kogoś za to, jak wygląda, albo w co się ubiera, ani za fajny samochód, jakim jeździ, ale za to, że nuci melodię, którą tylko Ty słyszysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialanza lanza
yourheartbeat
Można tęsknic za kimś, będąc o dwa kroki.
— Krystyna Siesicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
yourheartbeat
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
yourheartbeat
6736 401b 390
Reposted fromnutt nutt viamiimi miimi
yourheartbeat
4819 c097 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLusia Lusia
yourheartbeat
8616 2db8 390
Reposted fromlaluna laluna viasentymentalna sentymentalna
yourheartbeat
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiezwykla niezwykla
yourheartbeat
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viaczekajska czekajska
yourheartbeat
3947 ae3b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustmine justmine
yourheartbeat
8724 0064 390
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viairmelin irmelin
yourheartbeat
4005 07c9 390
Reposted fromhrafn hrafn viatalarcio talarcio
yourheartbeat
yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...