Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
yourheartbeat
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
Dopóki potrafisz płakać, chcesz dokądś uciec i pragniesz zostać dostrzeżony - twoje życie ma sens, dopóki żyjesz dla tęsknoty za czymś, czego nie znasz - twoje przemijanie ma sens, jeśli nosisz w sobie tysiące nieopowiedzianych nigdy historii szukających właściciela,- wciąż masz szansę zapłonąć od małej iskierki, niech tylko nadal tyka w tobie ta bomba... i nie eksploduj przy byle kim. Już bezpieczniej niech to będzie psycholog niż pierwsza miłość. 
Więc jeżeli wciąż czujesz, że masz wielkie skrzydła zamknięte w małej klatce, a twoja młodość buntem jest niespełnionym, to... (tu wpisz puentę, która jest tobie najbliższa).
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
yourheartbeat
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaaksamitt aksamitt
6340 b69a 390
Reposted fromdeviate deviate viaaksamitt aksamitt
yourheartbeat
3632 dbce 390
yourheartbeat
7351 ac3d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
yourheartbeat
0295 1d0d 390
Reposted fromnxkx nxkx viaeternaljourney eternaljourney
yourheartbeat
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamiimi miimi
yourheartbeat
3181 a3c8 390
yourheartbeat
4688 ec73 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazupson zupson
yourheartbeat

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
yourheartbeat
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
yourheartbeat
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viaanastasie anastasie
yourheartbeat
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viayveee yveee
yourheartbeat
6746 66f5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
yourheartbeat
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
yourheartbeat
1923 8afd 390
Reposted fromepi epi viacomiendolirica comiendolirica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl