Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
Reposted fromnyaako nyaako viaKawaiiNamida KawaiiNamida
yourheartbeat
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viaduzedziecko duzedziecko
yourheartbeat
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamiimi miimi
yourheartbeat
3848 93c4 390
Reposted fromoblivions oblivions viaSkydelan Skydelan
yourheartbeat
0918 5ca3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
yourheartbeat
Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci - podnieść się.
— Aldous Huxley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
yourheartbeat
Spośród wszelkich trudności, które spotykają człowieka w życiu, nic nie stanowi gorszej kary niż zwykłe czekanie.
— Khaled Hosseini
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
yourheartbeat
1502 537e 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
yourheartbeat
1568 15d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapandorcia pandorcia
yourheartbeat
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
yourheartbeat
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viapandorcia pandorcia
yourheartbeat
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viapandorcia pandorcia
yourheartbeat
Praw­dzi­wie kochasz wte­dy, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frompresned presned viapandorcia pandorcia
6090 03aa 390

luxe-everyday:

themonarchsblog:

rosegalfashion:

“I’ve no idea when I’m going to wear it, the girl replied calmly. I only knew that I had to have it. Once I tried it on, well… She shrugged. The dress claimed me.”

@rosegalfashion

#find it rosegal.com

the monarchs

following back similar || message for q4q


never let anyone dull your sparkle 

Reposted fromtosiaa tosiaa
6086 cb30 390

opiaxh:

azuhrite:

want a promo? send me “:)” for more info

Queens Network |opiaxh
Reposted fromtosiaa tosiaa
yourheartbeat
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viapandorcia pandorcia
yourheartbeat
yourheartbeat
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viapandorcia pandorcia
yourheartbeat
i think it’s important to realize you can miss something,
but not want it back.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
yourheartbeat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl