Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
7653 acd8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustmine justmine
yourheartbeat
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viarzzkropka rzzkropka
yourheartbeat
yourheartbeat
6179 91ad 390
Reposted fromsavatage savatage viasentymentalna sentymentalna
yourheartbeat

Nie interesują mnie pozorne relacje, pozór kontaktów i samozachwyt, że jesteśmy en vogue, trendy, w głównym nurcie. Nie jesteśmy. Jesteśmy w dupie. Jeśli pani nie usiądzie i nie będzie mogła porozmawiać ze swoimi bliskimi normalnie, to jest pani w dupie, za przeproszeniem. I siedem tysięcy znajomych na Facebooku nic tu nie pomoże.

Robert Więckiewicz

— za: https://tiny.pl/t18dx
Reposted fromzielono zielono viamessinhead messinhead
yourheartbeat
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viajustmine justmine
yourheartbeat

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajustmine justmine
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viajustmine justmine
yourheartbeat
7615 5828 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
0949 8015 390
Reposted fromkarahippie karahippie
yourheartbeat
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
Musimy podejmować trudne decyzje, których inni nie rozumieją. Czasem to my nie rozumiemy, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej oraz dlaczego musimy płacić za ich czyny. Często nie potrafimy sobie poradzić z chaosem życia. Często nie da się przygotować na jego ciosy oraz wstrząsy. Lecz gdy nieustannie odwracamy się od problemów, definujemy się poprzez to, czego próbujemy uniknąć. Nikt nie przejdzie przez życie nie zaznając bólu czy niesprawiedliwości. Niektórym ludziom jest znacznie trudniej niż innym. Może się nam wydawać, że sytuacja jest bez wyjścia, że nie ma nadziei, że nikomu nie zależy. Jak przywrócić sprawiedliwość w tak nieuczciwym świecie? Co zrobić, gdy nie będziemy wiedzieć co robić? Nie ma prostej odpowiedzi. Nie jest nią kara ani poddanie się. Musimy znaleźć własne odpowiedzi, choć może to się wydawać ponad nasze siły, ale musimy przynajmniej spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
8192 3ff3 390
yourheartbeat
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
yourheartbeat
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
yourheartbeat
0889 54c9 390
Reposted fromJustVicky JustVicky viaclaudelle claudelle
yourheartbeat
7851 d600 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
yourheartbeat
Pierwszym krokiem, aby nabrać pewności siebie, jest sprawiać takie wrażenie.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl