Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
5347 767c 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagajka gajka
yourheartbeat
6389 4a87 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
yourheartbeat
- Co jest według Ciebie najważniejsze w związku? - Myślę, że porozumienie. Więź łącząca dwie osoby, która pozwala im się ze sobą komunikować. Żeby czuć się przy kimś dobrze, swobodnie musimy dokładnie poznać tę osobę, a przy tym poczuć, że nadajemy na przysłowiowych tych samych falach. To ważne, żeby być z kimś i móc przy nim zrobić wszystko - wygłupiać się, śmiać się do łez, wzruszać podczas filmu, złościć. Jednym słowem, żeby żyć w udanym związku trzeba pokazać swoją drugą twarz, prawdziwe oblicze, które podczas pierwszych spotkań zostaje przez nas samych głęboko uśpione, i jeśli po tym obnażeniu ten człowiek nie uciekł, nadal chce być przy nas, przytula i powtarza, że kocha, wtedy już wiemy, mamy pewność, że jest tym właściwym i że mamy to, co najważniejsze.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
yourheartbeat
6329 1a7b 390
Reposted fromonlyman onlyman viajustmine justmine
yourheartbeat
5696 09b7 390
Reposted frommoai moai vianiebieskieoczy niebieskieoczy
yourheartbeat
6711 f5a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacappaque cappaque
yourheartbeat
5738 cf8e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaxannabelle xannabelle
5968 2588 390
yourheartbeat
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaunusual unusual
yourheartbeat
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaunusual unusual
yourheartbeat
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
yourheartbeat
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena viamysweetheartt mysweetheartt
yourheartbeat
4367 c6b0 390
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viarzzkropka rzzkropka
yourheartbeat
7198 a24e 390
yourheartbeat
yourheartbeat
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
yourheartbeat

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
3912 948b 390
yourheartbeat
2703 7148 390
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajustaperson justaperson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl