Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
yourheartbeat
4424 a98c 390
Reposted fromwhoknows whoknows viatowo85 towo85
yourheartbeat
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viarealytruth realytruth
yourheartbeat
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSurvivedGirl SurvivedGirl
yourheartbeat
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacherrykiss cherrykiss
yourheartbeat
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSurvivedGirl SurvivedGirl
yourheartbeat
3449 d2af 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazupson zupson
yourheartbeat
1072 111d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
yourheartbeat
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
yourheartbeat
2443 a796 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplacekijacek placekijacek
yourheartbeat
yourheartbeat
yourheartbeat
7430 f3a1 390
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
yourheartbeat
8127 bf71 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaweruskowa weruskowa
yourheartbeat
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
yourheartbeat
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
2295 d37b 390

dennybitte:

dark tide

by Denny Bitte

yourheartbeat
1937 84d0 390
Michał Kellen
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viathatwasntadream thatwasntadream
yourheartbeat
3279 4d8c 390
Reposted frommoai moai vialottibluebell lottibluebell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl