Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
0460 684b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viaBloodEve BloodEve
yourheartbeat
yourheartbeat
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
yourheartbeat
Ludzie czasem zawodzą, czasami zachowują się poniżej naszych oczekiwań.
— Olivia S. "Dwoje nie do pary"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaBloodEve BloodEve
5994 5b2c 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viakaatee kaatee
yourheartbeat
4193 6ca8 390
Reposted fromIriss Iriss viamadadream madadream
yourheartbeat
yourheartbeat
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem. 
— J.L. Wiśniewski
yourheartbeat
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viakamilab kamilab
yourheartbeat
8996 ca42 390
Reposted fromscorpix scorpix viamadadream madadream
yourheartbeat
4777 b251 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadadream madadream
yourheartbeat
4018 e5e1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
yourheartbeat
0918 5ca3 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
yourheartbeat
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaperfectsense perfectsense
yourheartbeat
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl