Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
8286 6ea0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
yourheartbeat
7794 4921 390
Reposted frompampunio pampunio viaultrafioletowa ultrafioletowa
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viamysweetheartt mysweetheartt
yourheartbeat
9493 0832 390
Reposted fromhare hare viafoodforsoul foodforsoul
yourheartbeat

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
yourheartbeat
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaKawaiiNamida KawaiiNamida
yourheartbeat
yourheartbeat
7525 85a7 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
yourheartbeat
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
yourheartbeat
Pielęgnuj miłość, którą dostałeś.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy viamiimi miimi
yourheartbeat
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamiimi miimi
yourheartbeat
yourheartbeat
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viamefir mefir
yourheartbeat
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viamefir mefir
yourheartbeat
7700 88d4 390
Reposted fromseaweed seaweed viasrcemoje srcemoje
yourheartbeat
yourheartbeat
9517 5655 390
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
yourheartbeat
Men aren't really complicated, Ana, honey. They are very simple, literal creatures. They usually mean what they say. And we spend hours trying to analyze what they've said - when really it's obvious. If I were you, I'd take him literally. That might help.
— E.L. James, Fifty Shades of Grey
Reposted bySkydelanperfectsenseensommedunkellichtNatalywercziponurykosiarz
yourheartbeat
yourheartbeat
0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl