Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
7351 ac3d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
yourheartbeat
0295 1d0d 390
Reposted fromnxkx nxkx viaeternaljourney eternaljourney
yourheartbeat
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamiimi miimi
yourheartbeat
3181 a3c8 390
yourheartbeat
4688 ec73 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazupson zupson
yourheartbeat

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
yourheartbeat
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
yourheartbeat
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viaanastasie anastasie
yourheartbeat
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viayveee yveee
yourheartbeat
6746 66f5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRozaa Rozaa
yourheartbeat
6367 2f9b 390
Reposted frombylejaka bylejaka viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
yourheartbeat
1923 8afd 390
Reposted fromepi epi viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viacomiendolirica comiendolirica
yourheartbeat
Dotknęło mnie to w weekend. Nie, żebym nie wiedział tego wcześniej. Teraz ta myśl nabrała wyraźnego kształtu, skrystalizowała się. Ludzie mnie nie znają, jestem dla nich zagadką (a może po prostu to sobie wmawiam?). Nie bardzo wiedzą jak się przy mnie zachować, trochę im głupio, trochę nieśmiało, nie mogą być pewni w 100% mojej reakcji. Nawet na blachy temat. Nie wiedzą co lubię, co myślę, na co mam ochotę. Nie potrafią odczytać czy coś mi przeszkadza, irytuje, czy odpowiada. Chyba nie mogę powiedzieć o nikim przyjaciel, bo nie mam zbudowanej definicji tego słowa. Ludzie są, potem ich nie ma, ja milczę, oni milczą. Nie znaczy to, że nie jest mi czasem z tego powodu przykro. Ciekawe czy im czasem jest z powodu tego milczenia przykro? Jedyne słowa opisujące coś na kształt przyjaciela to. Ktoś kto jest i będzie, nawet jeśli czasem znika. Ktoś kto rozumie.
— Właśnie odniosłem wrażenie, że mnie jednak nie znasz. Ciebie pewnie także nie znam.
Reposted fromPoranny Poranny
yourheartbeat
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viaDaro92 Daro92
yourheartbeat
1263 1d9f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaDaro92 Daro92
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl