Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
yourheartbeat
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viamefir mefir
yourheartbeat
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viamefir mefir
yourheartbeat
7700 88d4 390
Reposted fromseaweed seaweed viasrcemoje srcemoje
yourheartbeat
yourheartbeat
9517 5655 390
Reposted fromonlyman onlyman viapiehus piehus
yourheartbeat
Men aren't really complicated, Ana, honey. They are very simple, literal creatures. They usually mean what they say. And we spend hours trying to analyze what they've said - when really it's obvious. If I were you, I'd take him literally. That might help.
— E.L. James, Fifty Shades of Grey
Reposted bySkydelanperfectsenseensommedunkellichtNatalywercziponurykosiarz
yourheartbeat
yourheartbeat
0032 56b0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
yourheartbeat
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt vialoveproof loveproof
yourheartbeat
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOnly2you Only2you
yourheartbeat
yourheartbeat
yourheartbeat
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
yourheartbeat
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasentymentalna sentymentalna
yourheartbeat
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— napotkane.
Reposted fromcorvax corvax viaSurvivedGirl SurvivedGirl
yourheartbeat
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viahardbitch hardbitch
yourheartbeat
5997 84ce 390
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
yourheartbeat
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
yourheartbeat
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl